Haber Mansetleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)

maliyeb12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Ga…

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tr_iskur12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşg…

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

para_kredi12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 05/02/2016 Karar No: 2016/1 Konu: Tarımsal Ürünlerde İhra…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar (BKK 2016/8508)

bkk12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Karar Sayısı: 2016/8508 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağla..

 

SGK Genelgesi 2016/4 Asgari Ücret Desteği (100 TL Teşvik)

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Tarih: 10.02.2016 Sayı: 87838906-78 Konu: Asgari Ücret Desteği GENELGE 2016-4 6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değiş…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

gib11 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29621 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gaz…

 

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi11 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29621 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de y…

 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogo11 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29621 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de y…

 

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun)

bkk10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29620 Kanun No: 6663 Kabul Tarihi: 29 Ocak 2016 MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark