Haber Mansetleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6506)

bkkİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)

tarim-gida-yenilogoYatırım projelerinin tamamlanma tarihi…

 

 

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı

anayasa6.12.2012 günlü 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)

gumruk

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin

birinci fıkrasına

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiÖzel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

hazineBu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 33

gib2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı…

 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2014/6574)

bkkTüzük yürürlükten kaldırılmıştır…

 

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)

spkBu Tebliğin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

bddkKatılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark