Haber Mansetleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)

tarim-gida-yenilogo(Tebliğ No:2014/43)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci ve

 

20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Gümrük Tebliğleri (4 Adet)

gumrukSerbest

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

mmSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

mmYeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)

para_krediBu Tebliğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiYönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen

 

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiYönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan…

 

 

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (BKK 2014/7025)

bkk2015 yılı için geçerli olmak üzere

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

rekabet_kurumu2015 yılı İdari Para Cezaları…

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)

ekonomi_bakanligiDahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark