Haber Mansetleri

Doğum Yardımı Yönetmeliği (BKK 2015/7695)

bkkEkli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;

 

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar

bkkYer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)

bkkTebliğ (2010/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları

 

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı

anayasa5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hk.

 

Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı

anayasa6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hk.

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmYönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Anayasa Mahkemesi Kararları (21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete)

anayasa6491, 5411, 6100, 4817, 213 ve 5502 Sayılı Kanunlar Hk.

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların yürürlüğe konulmasıdır.

 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2015/7696)

bkkEkli “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark