Haber Mansetleri

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

epdk27 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29724 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayı…

 

40 Meslek İçin Belgesiz Çalışma Süresi 31 Aralık 2016 Tarihine Uzatılıyor

calisma_bakanligiT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Bakanlığımız bünyesinde bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal meslek standartlarının belirlenm…

 

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

tarim-gida-yenilogo24 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29721 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2016 tar…

 

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

gumruk24 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29721 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayi22 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29719 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de ya.

 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

hazine22 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29719 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayı…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine22 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29719 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayı…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

maliyeb21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gaz..

 

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de…

 

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No: 2

gumruk21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark