Haber Mansetleri

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tpe_patent26 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29544 Türk Patent Enstitüsünden: MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sa…

 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tpe_patent26 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29544 Türk Patent Enstitüsünden: MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paten…

 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tpe_patent26 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29544 Türk Patent Enstitüsünden: MADDE 1 – 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa…

 

Kayıt Dışı İstihdam

SGK LogoKayıt Dışı İstihdam İle Mücadele SGK Genelgesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595 / Konu : Kayıt…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk25 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29543 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’…

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk25 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29543 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk25 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29543 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’…

 

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tpe_patent24 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29542 Türk Patent Enstitüsünden: MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüst…

 

SGK Genelgesi 2015/25 (Kayıt dışı istihdam ile mücadele)

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595 / Konu : Kayıt dışı istihdam ile mücadele GENELGE 2015/25 Bili…

 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ

gumruk20 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29538 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark