Haber Mansetleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

maliyebBu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

calisma_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir.

 

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

epdkYönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

epdkTebliğ (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı

gibŞubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile…

 

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

gumrukBu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla

 

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)

spkTebliği’nin (Seri:V, No:34) 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş

 

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (BKK 2015/7255)

bkkEkli “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması

 

SGK Genelgesi 2015/10 (Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

SGK LogoKurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, gerekse 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

cevre_sehircilik1/1/2015 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark