Haber Mansetleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)

maliyebVergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8050)

bkkEkli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

maliyebVergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/37)

tarim-gida-yenilogo“Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66) (2016 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)

maliyeb2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla

 

Sigorta Eksperleri AtamaYönetmeliği

hazineBu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve

 

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineSigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği

teraziBu Yönetmeliğin amacı; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (BKK 2015/8040)

bkkEkli “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark