Haber Mansetleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

ekonomi_bakanligi28 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29697 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımla…

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşl…

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhal…

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Y…

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M…

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan H…

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumruk27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana…

 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

maliyeb26 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29695 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gaz..

 

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi26 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29695 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kap…

 

Torba Yasa 6704 Sayılı Kanun 65 Yaşını Doldurmuş

tbmm26 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29695 Kanun No: 6704 Kabul Tarihi: 14/4/2016 MADDE 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muh…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark