Haber Mansetleri

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

gib2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

  

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7431)

bkkEkli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 Sayılı Kanun)

teraziİşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/75 (Beyanname Sürelerinin Uzatılması)

gib24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

hazineBu tarife ve talimat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesinde düzenlenen zorunlu sigorta kapsamındaki gemiler ile

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

maliyebKurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

gibÖzel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriKarayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının…

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6639 Sayılı Kanun)

teraziTorba Kanun…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36

gib2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark