Haber Mansetleri

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiAsgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

maliyebTevkifat uygulamasının kapsamı ve niteliği, tevkifat uygulamasında verginin beyanı, tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin indirimi…

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik (2014/6217

bkkEkli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik

 

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi

gibRehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde ‘ticari kazanç – değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

calisma_bakanligiİş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkinİşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

SGK LogoBu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları

 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

SGK LogoBu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/6197)

bkk2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesine

 

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

cevreVeOrmanOrman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere

 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

cevreVeOrmanOrman Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark