Haber Mansetleri

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının

 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 21/11/2014 Tarihli ve 2014/10 Sayılı Kararı

para_kredi“Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58)

tarim-gida-yenilogo“(1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015’dir. Bu tarihe kadar

 

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge

gibBilindiği gibi, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları her bir vergi dairesine

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile

 

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

maliyebBilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun

 

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No: 2014/52)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususları belirlemektir.

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark