Haber Mansetleri

Ba ve Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar

gibSORU 1: Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim? 396 Sıra No.lu VUK Genel..

 

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar

bkk04 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete Sayı: 29492 Karar No: 2015/8112 İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerini, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inc…

 

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

bkk04 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete Sayı: 29492 Karar Sayısı: 2015/8111 Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin yeniden düz… 

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

adalet6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

adalet6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

adalet6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

adalet6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar…

 

Bu Yönetmelik 1 Ekim’de Yürürlüğe Giriyor

hazineYıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği… Bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu…

 

Artvin İline Bağlı Bazı İlçelerde 24/8/2015 Tarihinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (BKK 2015/8101)

bkkBKK 2015/8101…

 

24/8/2015 Tarihinde Artvin İlinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (BKKK 2015/8105)

bkkBKK 2015/8105…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark